Злополука на местата в МПС

 • Злополука на местата в МПС

  Застраховка „Злополука на местата в МПС“ е доброволна и предвижда изплащането на обезщетения на лицата в МПС при смърт или телесни увреждания, настъпили вследствие на пътно транспортно произшествие. Застраховат всички места в превозното средство, обявени в регистрационните му документи, включително и мястото на водача, което осигурява застрахователно покритие за всички лица, намиращи се в МПС по време на ПТП.

  Покрити рискове:

  • Смърт, причинена вследствие на злополука
  • Временна или трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука

  Възможно е договаряне на допълнителни клаузи, като например покриване на медицински разхоски, вследствие на ПТП.

  Задължителна е застраховката „Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз“.

  Застрахователни обезщетения

  • При смърт на застраховано лице, вследствие на ПТП, на законните наследници се изплаща застрахователната сума за едно място, договорена в полицата
  • При трайна загуба на трудоспособност, на застрахованото лице се изплаща обезщетение, изчислено като процент от застрахователната сума, равен на процента на загубена трудоспособност.