За нас Сервиз Тахографи

  • „ТРАНСИНВЕСТ ГРУП“ ЕООД е компания с дългогодишен опит в административно обслужване и консултиране на транспортните фирми във връзка нормативните изисквания регламентиращи правилата относно времето за управление и почивка в автомобилния транспорт.Дружеството е регистрирано за извършване на монтаж, проверка и ремонт на тахографи и скоросто-ограничители с Удостоверение за регистрация издадено от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор с  BG160/2021/20.12.2021 г. Разполагаме с модерна база за техническо и сервизно обслужване която се намира на адрес: гр. София, кв. Хладилника, ул. Сребърна № 21А.