Въпроси и Нормативни документи

ПРЕЗ КАКЪВ ПЕРИОД СЕ ПРЕМИНАВА ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА  И ДОКОГА Е ВАЛИДЕН

– Леките автомобили (М1) – на 1 година.
– Ремарке (О1/туристическо) – на 2 години.
– Мотоциклети (L3, L3e) – на 2 години.
– Таксиметровите автомобили (М1) – на 6 месеца.
– Автобуси за превоз на пътници, деца и ученици (М2, М3)  – на 6 месеца.
– Товарните автомобили (N1, N2, N3), ремаркета и полуремаркета (О2, О3, О4)

  •  до 10 години от датата на първа регистрация – на 1 година.
  •  след 10 години от датата на първа регистрация  – на 6 месеца.

– Новите леки автомобили трябва да се явят за първи път на преглед на третата година, като вторият преглед се извършва две години след първия а след петата година се явяват веднъж годишно.

Прегледът е валиден до датата отпечатана в талона за преглед! Препоръчително е да не чакате последният момент.

ОСНОВНИ РЕГЛАМЕНТИРЕЩИ ДОКУМЕНТИ