Цени ПТП

ПРЕГЛЕД ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ППС

ВИД ППСЦЕНА С ДДС
1Лек автомобил, Микробус, Мотоциклет – L3, L3е, М1, M1G, N1, N1G55.00 лв.
2Лек автомобил - TAXI - М1, M1G49.00 лв.
3Товарен автомобил, Влекач, Автобус до 5т., Ремарке или Полуремарке - N2, N3, M2, O3, O470.00 лв.
4Автобус над 5т. - M3 80.00 лв.
5Ремарке - туристическо - O140.00 лв.
6Ремарке - товарно - O250.00 лв.
7Заверка на монтирана уредба ВНГ или СПГ +10.00 лв.
8Първоначална регистрация и проверка на фабрична или допълнително монтирана уредба за работа на двигателя с ВНГ/СПГ80.00 лв.
9СЕМТ- Влекач, Товарен, Ремарке или Полуремарке N2, N3, O3, O460.00 лв.
10Повторен преглед на ППС при установени значителни неизправности 35.00 лв.
11Прекратен по вина на клиента преглед (липса на необходим документ или наличие на данъчни задължения) се заплаща30.00 лв.

ПРЕГЛЕД ПО ADR 

ВИД ОПЕРАЦИЯЦЕНА С ДДС
1Първоначален или периодичен ADR преглед на влекач, ремарке, полуремарке или автоцистерна200.00 лв.
2Изпитание – водна проба на цистерна с вместимост до 10000 л.200.00 лв.
3Изпитание – водна проба на цистерна с вместимост до 15000 л.260.00 лв.
4Изпитание – водна проба на цистерна с вместимост до 25000 л.320.00 лв.
5Изпитание – водна проба на цистерна с вместимост над 25000 л.400.00 лв.

Отстъпки от цената за клиенти  сключили договор за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства (в зависимост от броя ППС)