Автокаско

 • Автокаско

  Застраховка „Каско” на моторни превозни средства (МПС) е доброволна и осигурява най-пълната застрахователна защита на вашия автомобил. Застраховката покрива пълна загуба или частична щета по автомобила като резултат от проявление на следните рискове:

  • Пожар
  • Природни бедствия
  • Пътнотранспортно произшествие, включително щети в паркирано състояние
  • Злоумишлени действия на трети лица
  • Кражба / грабеж

  Предлагат се допълнителни покрития като: покритие за гуми, умишлен палеж и взривяване, механична повреда, разнобразни варианти на ползване на пътна помощ и асистанс при застрахователно събитие и техническа повреда.

  Застраховката е валидна за територията на Република България, а разширение за чужбина се осигурява безплатно или срещу допълнителна премия, взависимост от условията на застрахователя.

  Застрахователната премия (цената на застраховката) се определя индивидуално за конкретния автомобил и отчита факторите:

  • застрахователна сума на автомобила – стойността, определена от застрахователя
  • вид и марка, години на автомобила
  • териториална валидност на застраховката
  • начин на плащане – еднократно или разрочено, ползване на предварителен бонус
  • наличие на предходни щети и изплатени обезщетения

  ВАЖНО: Полицата влиза в сила след извършване на оглед на автомобила от застрахователя и/или изпълнение на обезопасителни мерки като пасивно маркиране, GPS.