Автоасистанс

 • Автоасистанс

  Застраховката Автоасистанс предлага денонощна помощ на авариралия автомобил и пътниците в него, в случай на настъпване на инцидент при пътуване. При необходимост се осигурява медицинска помощ на пътниците в автомобила.

  Застрахователните компании, които предлагат тази застраховка, разполагат с гореща линия на спешен автоасистанс център, на който можете да позвъните и да получите инструкции и помощ.

  Освен осигуряване на максимално спокойствие и сигурност при пътуване, застраховката „Автоасистанс“ има за цел да помогне с плащане на разходи за настаняване и транспорт в случай на настъпил инцидент.

  Застраховката Автоасистанс може да е валидна както на територията на Република България, така и в чужбина.

  Застрахователно покритие:

  • Транспортиране до Център за спешна медицинска помощ на водача и придружаващите го пътници вследствие на ПТП
  • Транспортиране на пътниците в автомобила от мястото на ПТП до най-близкото населено масто, от което може да се извърши връщането им до дома
  • При необходимост, настаняване в хотел до лимита, посочен в застрахователната полица;
  • Организиране и заплащане на разходите по осигуряване на техническа помощ в случай, че автомобилът не е в движение
  • Осигуряване транспортирането на автомобила до неговото местодомуване, посредством резервен водач, в случай че при ПТП е пострадал водача на автомобила
  • Репатриране на тленни останки в случай на смърт.

  Предимства на застраховка АВТОАСИСТАНС:

  • Гарантира спокойствие за водача и продружаващите го лица  с денонощна техническа помощ 365 дни в годината
  • Минимизира непредвидените разходи за транспортиране и настаняване на пътниците и автомобила
  • Осигурява бърза реакция и сигурност при нужда от помощ на пътя
  • Често застрахователите предоставят различни отстъпки при сключване на застраховка „Автоасистанс“ заедно с друга автомобилна застраховка – Гражданска отговорност или Автокаско